Zpracování osobních údajů

GDPR

Obchodní společnost IDLER s.r.o., se sídlem Houškova 31, 326 00 Plzeň IČ: 26355485, (dále jen „Správce“), ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) zpracová tyto osobní údaje kontaktního formuláře:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 1. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem doručení odpovědi na dotaz poptávkového nebo kontaktního formuláře z webové adresy https://sprintweld.cz. Tyto údaje budou správcem zpracovány do doby vyřízení dotazu.
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno pouze Správcem.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  - vzít souhlas kdykoliv zpět - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  - požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  - v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.