Stavební práce

firmy IDLER s.r.o.

Vodohospodářské stavby

V odvětví vodohospodářských staveb společnost realizuje výstavbu kanalizačních a vodovodních řadů včetně přípojek, dle požadavků investorů, s maximálním důrazem na dodržení stanovených technologických postupů.

Pozemní stavby

Spokojenost zákazníka je pro společnost vždy na prvním místě. Za poměrně krátkou dobu 6-ti let, jsme realizovali několik významných staveb. Jedná se zejména o výstavbu areálů rodinných domů, samostatně stojících rodinných domů, provozních hal a různých rekonstrukcí objektů občanské vybavenosti. V současné době se naše společnost zabývá zdokonalením technologie výstavby energeticky úsporných domů různých stupňů za velmi přijatelné ceny pro konečné zákazníky.

Dopravní stavby

V této oblasti naše společnost realizuje výstavbu, rekonstrukce a opravy nejrůznějších chodníků či parkovacích ploch, provádíme rozličné terénní úpravy, opěrné zdi a zajištění vegetace. Pro realizaci těchto zakázek jsou ve společnosti vyčleněni kompletní odborníci zabývající se různými technologickými postupy dodávek a montáží, k zajištění veškerých náročných požadavků veřejných i soukromých subjektů. Tito specializovaní odborníci mají bohatou praxi a mnohaleté zkušenosti s realizací nejrůznějších staveb dopravního charakteru.