Úklidové práce

firmy IDLER s.r.o.

Naše firma se specializuje na pravidelný úklid větších prostorových celků, jak v interiéru, tak i v exteriéru. Úklidová činnost je kombinací strojní a ruční práce.

Technické zajištění :mycí automaty, vysavače, úklidové prostředky, čistící přípravky, vysokotlaké mycí agregáty (WAP), sekačky na trávu, křovinořezy atd. V případě Vašeho zájmu o úklidové služby vypracujeme návrh technologie, četnosti a kalkulace nákladů na danou práci. V této přípravné fázi vycházíme z následujících údajů

  • požadovaná úroveň čistoty
  • zaměření ploch a jejich rozdělení podle technologie úklidu
  • časové vymezení úklidové činnosti

Tyto body v návrhu rozvedeme do konkrétní podoby (údaje o technickém zabezpečení, užité chemické a čistící přípravky ve vztahu k materiálu udržované plochy, počet pracovníků, kteří se budou na práci podílet, časový rozvrh, smluvní cena vycházející ze zpracovaných podkladů pro kalkulaci nákladů atd.). Po vypracování návrhu následuje konzultace se zadavatelem, jejímž cílem je upřesnění a odsouhlasení jednotlivých bodů.

Pro naše zákazníky zajišťujeme samozřejmě i sekání a údržbu travnatých ploch a průmyslových areálů